Realizační tým ARCHIV

Realizační tým poskytuje Řídícímu výboru informační, odbornou, manažerskou, organizační a technickou podporu.

Úkolem a odpovědností realizačního týmu je řídit a organizovat realizaci projektu pro dosažení a naplnění jeho předmětu, cílů a záměrů.


Složení

  • Bc. Lenka Gregorová2 – hlavní manažer projektu
  • Lenka Chaloupková – projektový manažer projektu
  • Ing. Ludmila Vránová – finanční manažer projektu
  • Julie Kovaříková – expert na komunitní plánování
  • Ing. Tereza Horáková – Analytik a koordinátor věcných aktivit

Každá zapojená škola deleguje Koordinátora ze své školy, který bude:

  • komunikovat s realizačním týmem o aktivitách školy a zapojení do jednotlivých aktivit
  • předávat aktuální informace v rámci školy
  • spolupracovat při aktualizaci Strategického rámce