Pracovní skupiny ARCHIV

Pracovní skupiny se aktivně podílejí na rozvoji komunikační platformy MAP a vytvářejí prostor pro spolupráci na území ORP Uherské Hradiště.

Členy Pracovních skupin jsou aktéři formálního a neformálního vzdělávání, zřizovatelé, odborníci na dané téma. Každá Pracovní skupina má svého garanta (tzv. vedoucího Pracovní skupiny).

Úkolem Pracovních skupin je tvorba odborných námětů vycházející z praxe regionálního školství pro Strategický rámec MAP a spolupráce s realizačním týmem.