Pracovní skupina Čtenářská gramotnost ARCHIV

Cílem Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti (a s tím souvisejících pregramotností) a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce této Pracovní skupiny je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka.

 

 

 


Složení

  • Mgr. Karla Milošová, zástupce ředitele – ZŠ a MŠ Tupesy, GARANT Pracovní skupiny
  • Mgr. Zuzana Nedorostková, pedagog – ZŠ Polešovice
  • Mgr. Petra Magdálková, pedagog – ZŠ Staré Město
  • Mgr. Ivana Kocourková, pedagog – ZŠ a MŠ Tupesy
  • Mgr. Milena Vaculíková, pedagog – ZŠ a MŠ Osvětimany
  • Bc. Lenka Gregorová, odborník pro oblast podpory digitálních kompetencí

 


Dokumenty