Pracovní skupina Podpora moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí

 

Cílem Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol. Na základě získaných znalostí a zkušeností Pracovní skupina posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání a také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu uvnitř škol nebo v území.

 

 


Složení

  • Mgr. Štěpán Stodůlka, ZŠ Staré Město
  • Mgr. et Mgr. Lenka Bublíková, ZŠ a MŠ Buchlovice
  • Mgr. Andrea Formánková, ZŠ a MŠ Palackého nám., UH
  • Andrýsková Zdeňka, ZŠ a MŠ Buchlovice
  • Mgr. Karla Milošová, ZŠ a MŠ Tupesy
  • Mgr. Jaroslava Kučová, ZŠ Staré Město
  • Marie Petrů, DiS., VIS Bílé Karpaty, ředitelka
  • Mgr. Karel Zerzáň, ZŠ a MŠ Šafaříkova, UH

Dokumenty