Pracovní skupina Matematická gramotnost ARCHIV

Cílem Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti (a s tím souvisejících pregramotností) a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce této Pracovní skupiny je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka.

 

 


Složení:

  • Jaroslava Kučová, pedagog – ZŠ Staré Město, GARANT Pracovní skupiny
  • Mgr. Ladislava Jurčová, pedagog – ZŠ a MŠ Větrná, Uh. Hradiště
  • Mgr. Alena Macková, pedagog – Odborník z praxe
  • Mgr. Zuzana Pleváková, pedagog – ZŠ Polešovice
  • Mgr. Marie Rybářová, pedagog – ZŠ Sportovní, Uh. Hradiště
  • Bc. Lenka Gregorová, odborník pro oblast podpory digitálních kompetencí

 


Dokumenty