Pracovní skupina pro Financování ARCHIV

Cílem  Pracovní skupiny pro financování je navrhnout, jakým způsobem bude financována realizace aktivit zapracovaných do Strategického rámce MAP/ akčních plánů. Jedná se o doporučení jednotlivých finančních zdrojů (strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, dohodnuté financování v rámci Mikroregionu, rozpočty jednotlivých obcí, rozpočty škol apod.). Důležitou sférou, kterou se může Pracovní skupina zabývat, je podpora škol v oblasti poradenství a administrativně správního servisu. Jedná se o právní, správní, personální, finanční, účetní, manažerské poradenství a možnost pomoci při čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. Cílem je navrhnout systémová opatření, která povedou ke snížení administrativní zátěže vedení škol.

 

 

 


Složení:

  • Mgr. Oldřich Vávra, starosta Obce Tupesy, GARANT Pracovní skupiny
  • Mgr. Monika Havlásková, ředitelka – SVČ Klubko Staré Město
  • Mgr. Martina Horňáková, starostka Obce Babice
  • Mgr. Tomáš Kordula, ředitel – ZŠ F. Horenského, Boršice
  • Mgr. Kateřina Kuntová, ředitelka – ZŠ a MŠ Jalubí
  • Mgr. Radim Pikner, ředitel – ZŠ Polešovice
  • Mgr. Ivana Zůbková, ředitelka – DDM Uh. Hradiště

 


Dokumenty