Pracovní skupina Rovné příležitosti ARCHIV

Cílem Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol. Na základě získaných znalostí a zkušeností Pracovní skupina posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání a také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu uvnitř škol nebo v území.

 

 


Složení

  • Mgr. Vratislav Brokl, ředitel – ZŠ Za Alejí Uh. Hradiště, GARANT Pracovní skupiny
  • Mgr. Pavel Jančář, ředitel – ZŠ a MŠ Uh. Hradiště – Jarošov
  • PhDr. Stanislava Kebortová, zástupce ředitele – ZŠ a MŠ Uh. Hradiště
  • Mgr. Petra Grebeníčková, ZŠ Za Alejí, Uh. Hradiště
  • Mgr. Karel Zerzáň, ředitel – ZŠ a MŠ Šafaříkova, Uh. Hradiště

 


Dokumenty