Implementace MAP

Implementací MAP se rozumí realizace konkrétních aktivit definovaných ve zpracovaném a Řídícím výborem schváleném Strategickém rámci MAP.

Realizace aktivit bude probíhat v souladu s výzvou Místní akční plán rozvoje vzdělávání od září 2018 do konce listopadu 2021, tj. do konce realizace projektu.

Hlavní odpovědnost za realizaci aktivit nese realizační tým projektu MAP II.

 

 

 


Podaktivity realizace Implementace MAP

Plněním jednotlivých podaktivit dojde k prohloubení procesu realizace aktivit pro podporu předškolního a základního vzdělávání na území ORP Uherské Hradiště a k dalšímu rozvoji partnerství v území. Do procesu budou zapojeni místní aktéři, děti a žáci, pedagogové a zřizovatelé škol a školských zařízení.

  1.  Implementace aktivit MAP pro realizaci opatření č. 1 Předškolní vzdělávání
  2.  Implementace aktivit MAP pro realizaci opatření č. 2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
  3.  Implementace aktivit MAP pro realizaci opatření č. 3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
  4.  Implementace aktivit MAP pro realizaci polytechnického vzdělávání vč. rezervace výuky dílen
  5.  Implementace aktivit MAP na podporu tvořivosti, iniciativy a tvořivosti

 

 


Aktivity Implementace MAP