Líska, z.s.

Připravili jsme pro vás dubnovou rozesílku s číslem 7/2024.
Rubriky s novým textem jsou označeny symbolem .

Rozesílka přináší pozvánky na dubnové osvětové a vzdělávací akce a programy, zejména k oslavám DNE ZEMĚ 2024 a kampani PTÁCI – žijí tady s námi, upozornění na grantové výzvy, tipy na výukové materiály.

V části I, na stránkách 2–17, najdete AKTUÁLNÍ informace – zprávy z tisku, grantové výzvy, pozvánky na vzdělávací programy a akce, informace o kampaních. V části II přinášíme náměty a inspiraci i tipy na pomůcky a publikace (str. 18–22). Část III přináší stálý soubor informací a odkazů k důležitým tématům (od str. 23).

NOVINKOU je příloha ke kampani POCTIVĚ VYROBENÉ, na podporu regionálních produktů.

Archív rozesílek: www.liska-evvo.cz/rozesilka

VÝZNAMNÉ DNY V DUBNU: 1. 4. – Mezinárodní den ptactva, 3. 4. – Světový den vodních živočichů, 5. 4. – Pěšky do práce, 7. 4. – Světový den zdraví, Mezinárodní den bobrů, 8. 4. – Den milovníků ZOO, Mezinárodní týden tmavé oblohy, 14. 4. – Den dobrých skutků, 17. 4. – Mezinárodní den ocenění netopýrů, 22. 4. – Den Země, 27. 4. – Den záchrany mořských savců, 28. 4. – Den záchrany žab, více na https://www.ekokalendar.cz/

Líska, z.s.

Připravili jsme pro vás březnovou rozesílku s číslem 6/2024.

Popeleční středou (14. února) začalo čtyřicetidenní období půstu, které končí na Velikonoce na Velký pátek, respektive na Bílou sobotu (30. března).
Rubriky s novým textem jsou označeny symbolem .

V rozesílce najdete pozvánky na osvětové a vzdělávací akce a programy, upozornění na grantové výzvy, tipy na výukové materiály.

V části I, na stránkách 2–16, najdete AKTUÁLNÍ informace – zprávy z tisku, grantové výzvy, pozvánky na vzdělávací programy a akce, informace o kampaních.
V části II přinášíme náměty a inspiraci i tipy na pomůcky a publikace (str. 17–21).
Část III přináší stálý soubor informací a odkazů k důležitým tématům (od str. 22).

Archív rozesílek: www.liska-evvo.cz/rozesilka

VÝZNAMNÉ DNY V BŘEZNU: 18. 3. – Světový den recyklace, 20. 3. – První JARNÍ den, Světový den obnovy divočiny, Světový den žab, Světový den vrabců, Světový den ŠTĚSTÍ, 21. 3. – Mezinárodní den lesů, Světový den sázení, Světový den vody, 23. 3. – Světový meteorologický den,
Celosvětová kampaň Hodina Země, 30. 3. – Den nulového odpadu,

S LÍSKOU v regionu 17 úspěšných a užitečných let.
Pomáháme lidem porozumět přírodě a být dobrými hospodáři přírodního i kulturního dědictví. Ve čtvrtek 21. března oslaví LÍSKA 17. narozeniny. Od
roku 2007 poskytuje vzdělávání a informace v oblasti
environmentální výchovy ve Zlínském kraji.
„Členové LÍSKY, lidé i organizace, tvoří jedinečné společenství.
Sdílejí programy, náměty, zkušenosti a informace, realizují společné projekty, vzdělávací a výukové programy, projektové dny a osvětové kampaně, podporují místní udržitelnou ekonomiku i Fair trade. V posledních letech jsme přinesli do regionu na podporu environmentální výchovy a osvěty téměř 20 milionů
korun. Nejvíce náš přínos vnímají učitelé ve školách, odborná veřejnost v neziskových organizacích a veřejné správě, návštěvníci osvětových akcí a kampaní, děti a žáci na výukových programech i projektových dnech, soutěžích, pobytových akcích a táborech,“ řekla předsedkyně LÍSKY Iva Koutná.
LÍSKA připravuje každoročně pět regionálních osvětových kampaní.
Hlavními tématy je ptactvo, přírodní zahrady, stromy, Fair trade a místní udržitelná ekonomika. „Každý rok připravíme více než pět desítek rozmanitých akcí a programů pro děti i dospělé, včetně vzdělávacích akcí, krajské konference o EVVO, exkurzí a kurzů pro pedagogy.
„Jsme členem Fairtrade Česko a Slovensko, v sídle LÍSKY ve Vsetíně máme Férový obchůdek“, doplnila Iva Koutná.
Ve školním roce 2023/24 zajistili lektoři 45 programů a projektových dnů v MŠ a ZŠ. Největší zájem byl o projektové dny ve venkovním prostředí – Učíme se s POLY, Učíme se v zahradě a Učíme se venku. Novinkou je výuka v Arboretu Semetín ve spolupráci s Městskými lesy Vsetín a vsetínskými včelaři. Pro
žáky druhého stupně základních škol a víceletých gymnázií je připraven projektový den VODA – život v každé kapce. Veřejnost se může s programy LÍSKY seznámit například na Dni Zlínského kraje, na akcích členů Lísky či dnech otevřených dveří na farmách nebo Školních farmářských dnech.
Jednou z hlavních činností LÍSKY je poskytování informací. V kraji
funguje jedinečný informační systém, který prostřednictvím elektronické rozesílky, http://www.liska-evvo.cz/rozesilka, webových stránek a sociálních sítí přináší informace, pozvánky, náměty, nabídky i příklady dobré praxe. Spolek má rozsáhlou knihovnu i vlastní ediční centrum Oříšek, ve kterém vyšlo přes 150
metodických listů pro pedagogy, listy skřítka Lískáčka pro rodiče s dětmi, publikace a metodiky, různé osvětové plakáty, diáře a tematické noviny.
V roce 2024 pokračuje LÍSKA ve svých hlavních programech,
zejména v programu Učíme se venku, www.ucimesevenku.cz,
koordinaci osvětových kampaní a poskytování informací. Zapojí se do akcí k Hodině Země, Dni Země, kampaně Do práce na kole, připraví Férové snídaně.

 

Manuál ke kvalifikačním předpokladům v šablonách OP JAK

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce dotace z výzev 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I a 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I, že v dokumentech výzvy byla zveřejněna aktualizace Manuálu ke kvalifikačním předpokladům k personálním šablonám.

Aktualizace byla provedena v souvislosti  s doporučením MPSV k posuzování kvalifikačních předpokladů sociálního pedagoga, kdy je možné uznat i kvalifikaci, pokud daný program/obor studia byl zakončen státní zkouškou zaměřenou na obory z § 110 odst. 4, písm. b, zákona o sociálních službách, tj. na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku.

Tento Manuál byl zveřejněn v dokumentech výzvy 02_22_002 ZDE a výzvy 02_22_003 ZDE.

Pozvánka – AI DĚTEM – workshop

Chceme Vás pozvat na workshop AI v kariérovém poradenství, který se koná 8. března 2024 a 4. 4. 2024 (termíny na výběr) v online formě.
Workshop pořádá nezisková iniciativa AI dětem, zaměří se na vliv umělé inteligence (AI) na trh práce a kariérové poradenství.
Program workshopu:
Úvod do AI a jejího vlivu na trh práce
Prezentace nástrojů a aplikací AI pro kariérové poradenství
Praktické ukázky a cvičení
Diskuze a sdílení zkušeností
Workshop je určen pro:
Kariérové poradce
Pedagogy
Pracovníky v oblasti lidských zdrojů
Všechny, které zajímá vliv AI na budoucnost práce
Proč se zúčastnit workshopu:
Získáte aktuální informace o vlivu AI na trh práce.
Naučíte se, jak využívat nástroje a aplikace AI ve své práci.
Získáte praktické dovednosti pro práci s klienty v kontextu AI.
Budete mít možnost sdílet své zkušenosti a nápady s kolegy.
Počet účastníků je omezen, proto doporučujeme včasnou registraci. Více informací o workshopu a registrační formulář naleznete na webu:
AI v kariérovém poradenství (webinář AI dětem) (aidetem.cz)
AI v kariérovém poradenství (webinář AI dětem) (aidetem.cz)
Prosíme o sdílení této pozvánky s Vašimi kolegy a dalšími institucemi, které by mohly mít zájem.
Věříme, že AI je významnou technologií, která bude hrát stále důležitější roli na trhu práce. Kariéroví poradci musí být na tuto změnu připraveni a workshop jim pomůže získat potřebné znalosti a dovednosti. Další aktivity iniciativy AI dětem včetně nabídky vzdělávání (offline i online) najdete na webu:
Nabídka vzdělávacích akcí od AI dětem (aidetem.cz)
Těším se někdy na setkání (offline i online)!
Děkuji. S pozdravem,
Mgr. Jana Galová, MBA – lektorka workshopu
manažerka projektů ve vzdělávání (Be inspired and inspire, Zlínský kraj)
kariérová poradkyně, expertka EPALE, PR a marketing, lektorská činnost
portály Zkola.cz, Průvodce kariérou, TIC Zlín, AI dětem