Pracovní skupina Matematická gramotnost

Cílem Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti (a s tím souvisejících pregramotností) a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce této Pracovní skupiny je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka.

 

 


Složení:

  • Mgr. Jaroslava Kučová, ZŠ Staré Město, vedoucí pracovní skupiny
  • Mgr. Ladislava Jurčová, ZŠ a MŠ Větrná, Uh. Hradiště
  • Mgr. Alena Macková, pedagog – Odborník z praxe
  • Mgr. Zuzana Pleváková, ZŠ Sportovní, Uh. Hradiště
  • Mgr. Marie Rybářová, ZŠ Sportovní, Uh. Hradiště
  • Mgr. Lenka Němcová, ZŠ Velehrad
  • Mgr. Renata Tomíková, ZŠ Staré Město

 


Dokumenty