Řídící výbor

Řídicí výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP.

Mezi hlavní úkoly Řídicího výboru patří:

  • Tvorba platformy pro spolupráci všech relevantních aktérů ve vzdělávání na území ORP Uherské Hradiště
  • Projednávání podkladů a návrhů k přípravě, realizaci a evaluaci MAP
  • Zprostředkovávání přenosu informací v území
  • Schvalování Strategického rámce MAP do roku 2023

Řídicí výbor na svém prvním zasedání projednal a schválil StatutJednací řád.

Předsedou Řídícího výboru byl zvolen Mgr. Oldřich Vávra, místopředsedou Josef Bazala.


Složení


Dokumenty