Připravili jsme pro vás dubnovou rozesílku s číslem 7/2024.
Rubriky s novým textem jsou označeny symbolem .

Rozesílka přináší pozvánky na dubnové osvětové a vzdělávací akce a programy, zejména k oslavám DNE ZEMĚ 2024 a kampani PTÁCI – žijí tady s námi, upozornění na grantové výzvy, tipy na výukové materiály.

V části I, na stránkách 2–17, najdete AKTUÁLNÍ informace – zprávy z tisku, grantové výzvy, pozvánky na vzdělávací programy a akce, informace o kampaních. V části II přinášíme náměty a inspiraci i tipy na pomůcky a publikace (str. 18–22). Část III přináší stálý soubor informací a odkazů k důležitým tématům (od str. 23).

NOVINKOU je příloha ke kampani POCTIVĚ VYROBENÉ, na podporu regionálních produktů.

Archív rozesílek: www.liska-evvo.cz/rozesilka

VÝZNAMNÉ DNY V DUBNU: 1. 4. – Mezinárodní den ptactva, 3. 4. – Světový den vodních živočichů, 5. 4. – Pěšky do práce, 7. 4. – Světový den zdraví, Mezinárodní den bobrů, 8. 4. – Den milovníků ZOO, Mezinárodní týden tmavé oblohy, 14. 4. – Den dobrých skutků, 17. 4. – Mezinárodní den ocenění netopýrů, 22. 4. – Den Země, 27. 4. – Den záchrany mořských savců, 28. 4. – Den záchrany žab, více na https://www.ekokalendar.cz/