Společné setkání Pracovních skupin MAP III

Dne 31.10.2023 proběhlo v prostorách ZŠ Sportovní, Uherské Hradiště společné pracovní setkání všech členů pracovních skupin projektu MAP III ORP Uherské Hradiště.

Vzhledem k velké nemocnosti jsme se bohužel nesešli všichni, ale i tak setkání proběhlo v přátelském duchu, nechyběla intenzivní debata nad budoucností pracovních skupina a jejich náplní, aktivitami a dalším. Také nás svojí návštěvou poctila zástupkyně NPI – IPs Kurikulum Mgr. Marcela Chvátalová, která všem přítomným přiblížila spolupráci v novém období MAP IV.

Jsme rádi, že se budeme i nadále setkávat, těšíme se na nové tváře a spolupráci v MAP IV!

Setkání všech PRACOVNÍCH SKUPIN projektu MAPIII ORP Uherské Hradiště

Vážené členky, Vážení členové pracovních skupin,

tímto si Vás dovoluji pozvat na poslední společné setkání VŠECH PRACOVNÍCH SKUPIN projektu MAPIII ORP Uherské Hradiště, které se uskuteční 31.10.2023 v Základní škole, Sportovní 777, Uherské Hradiště od 15:00 hod.
Vedoucí pracovních skupin bych tímto zároveň chtěla požádat, aby si na toto setkání připravili své záměry, postřehy, zkušenosti, vize do budoucna, zejména však jaké výzvy ve své oblasti a v rámci skupiny, kterou zastupují, vidí.
 
Těšíme se na setkání s Vámi!
Realizační tým projektu MAPIII