Přijímačky 2024

Ve školním roce 2023/2024 se mění systém přijímacího řízení na střední školy a konzervatoře.
  • Evidence všech přihlášek, jak do maturitních oborů, tak nematuritních, je v informačním systému o přijímacím řízení – digitální přihlašovací systém (DIPSY), který je dostupný přes webové stránky www.prihlaskynastredni.cz. Informace k přijímacímu řízení pro základní školy naleznete ZDE.

Společné setkání Pracovních skupin MAP III

Dne 31.10.2023 proběhlo v prostorách ZŠ Sportovní, Uherské Hradiště společné pracovní setkání všech členů pracovních skupin projektu MAP III ORP Uherské Hradiště.

Vzhledem k velké nemocnosti jsme se bohužel nesešli všichni, ale i tak setkání proběhlo v přátelském duchu, nechyběla intenzivní debata nad budoucností pracovních skupina a jejich náplní, aktivitami a dalším. Také nás svojí návštěvou poctila zástupkyně NPI – IPs Kurikulum Mgr. Marcela Chvátalová, která všem přítomným přiblížila spolupráci v novém období MAP IV.

Jsme rádi, že se budeme i nadále setkávat, těšíme se na nové tváře a spolupráci v MAP IV!

Setkání všech PRACOVNÍCH SKUPIN projektu MAPIII ORP Uherské Hradiště

Vážené členky, Vážení členové pracovních skupin,

tímto si Vás dovoluji pozvat na poslední společné setkání VŠECH PRACOVNÍCH SKUPIN projektu MAPIII ORP Uherské Hradiště, které se uskuteční 31.10.2023 v Základní škole, Sportovní 777, Uherské Hradiště od 15:00 hod.
Vedoucí pracovních skupin bych tímto zároveň chtěla požádat, aby si na toto setkání připravili své záměry, postřehy, zkušenosti, vize do budoucna, zejména však jaké výzvy ve své oblasti a v rámci skupiny, kterou zastupují, vidí.
 
Těšíme se na setkání s Vámi!
Realizační tým projektu MAPIII

Republikové fórum parlamentů dětí a mládeže

Dovolujeme si Vás pozvat na první setkání Republikového fóra parlamentů dětí a mládeže, které se odehraje 9. – 11. listopadu 2023 v Praze.
Vizí Republikového fóra je vytvořit udržitelnou a dlouhodobě fungující celostátní platformu pro spolupráci a rozvoj všech stupňů parlamentů mládeže, která jim bude pomáhat posouvat jejich činnost a dávat mladým lidem napříč ČR příležitost přinášet jejich potřeby a problémy na republikovou úroveň. Kromě členů městských a krajských parlamentů jsou na akci vítáni ale též členové školních parlamentů a v parlamentech neorganizovaná mládež.
Partnerem Fóra je Strukturovaný dialog s mládeží, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Dům zahraniční spolupráce a projekt Europe Goes Local a řada dalších. Záštitu akci udělil poslanec Viktor Vojtko a jeden z jednací dnů Fóra se bude odehrávat i přímo v Poslanecké sněmovně.
Hlavními tématy tohoto setkání Republikového fóra jsou:
1) Podpora činnosti parlamentů mládeže
2) Duševní zdraví a wellbeing
Budeme rádi, když nám pomůžete akci šířit mezi své kontakty či na svých komunikačních kanálech. Pokud máte okolo sebe nějaký parlament dětí a mládeže, neváhejte jim pozvánku přeposlat. V případě, že byste měli zájem na Fóru vystoupit s příspěvkem či se zapojit nějakým jiným způsobem, ozvěte se nám.
Bližší představení Fóra jako takového, jeho cílů a náplně jeho programu najdete v tomto dokumentu. Pro účast na Fóru je nezbytné se REGISTROVAT pomocí tohoto formuláře nejpozději do 2. listopadu 2023. Přidat se můžete i na naši FB událost.
Ubytování i strava jsou pro účastníky zajištěny zdarma a je možné jim poskytnout též příspěvek na cestovné. Všechny detaily týkající se praktických aspektů účasti na Fóru (ubytování, registrace, jízdné, přesný začátek a konec atd.) a často kladené otázky najdete v bodech přehledně vysvětlené ZDE.
V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte kdykoli obrátit na mail pavel.linzer@crdm.cz nebo klidně telefonicky na 604 695 714.

Online diskuzní setkání pro ředitelky MŠ: Vícejazyčné děti

Dne 30. 11. 2022 od 15:00 do 17:00 se uskuteční online diskusní setkání ke sdílení praxe – Od adaptace k úspěšnému zapojení dětí s OMJ do činností MŠ.
? Pro koho je setkání určeno? Pro vedoucí pracovníky mateřských škol po celé ČR a pedagogické pracovníky, kteří mají na starost začleňování dětí s OMJ. ? Co si ze setkání můžete odnést? Předáme vám tipy, jak si vytvořit dobrý adaptační plán v souladu s RVP PV. Představíme vám evaluační nástroje pro vyhodnocení adaptace a zapojení dětí s OMJ do aktivit ve třídě. Nabídneme vám jazykovou diagnostiku, která může sloužit jako podklad při tvorbě PLPP či IVP.

? REGISTRACE: http://bit.ly/3Agcj3o
? Kdy: 30. 11. 2022, 15:00-17:00
⌚ Kde: on-line, platforma ZOOM
? Cena: ZDARMA

Více informací naleznete ZDE.