Polytechnické vzdělávání – výuka dílen

Nabídka spolupráce školám v rozvoji pracovních činností pro žáky 2.stupně ZŠ při zpracování výrobků ze dřeva, kovů a plastů.

Pomoc se skládá z:

  • metodické oblasti, kdy každý výrobek bude mít k dispozici pracovní list, technický výkres, použité nástroje, materiál, hodnocení, očekávané cíle a výstupy

 

 


Průzkum zájmu o Polytechnické vzdělávání – výuku dílen

V návaznosti na plánovanou aktivitu v rámci Implementace projektu MAP II je připraven průzkum zájmu o Polytechnické vzdělávání – výuku dílen, která spočívá ve spolupráci se zapojenými školami, následném vedení a předávání praxe pedagogům dílen přímo ve vyučování žáků 2. stupně ZŠ aplikací metodických materiálů do výuky dílen.

  • Cílová skupina: pedagogové a žáci 2. stupně ZŠ
  • Konání aktivity: školní rok 2018/2019, 2019/2020, 2020/ červen 2021
  • Lektor: Mgr. Radomír Válek

Anketní formulář
  • Nejzazší termín pro odeslání odpovědí je do: 21. září 2018.

 

Výsledky ankety

Ve dnech 17. až 21. září 2018 měli ředitelé úplných ZŠ zapojených do projektu MAP II  možnost vyjádřit svůj zájem o nabízenou aktivitu pod názvem „Polytechnické vzdělávání – výuka dílen“ pod vedením lektora Mgr. Válka, a to prostřednictvím připravené ankety.

Ankety se zúčastnilo celkem 11 škol (tj. 69% z celkového počtu oslovených), z nichž o tuto aktivitu projevilo zájem o výuku dílen v rámci Implementace projektu MAP II celkem 10 škol, tj. 91%.

Výsledky ankety budou předloženy Pracovní skupině pro Financování a Řídícímu výboru projektu MAP II k projednání.

 


Úvodní společné setkání k plánované aktivitě „Polytechnické vzdělávání – výuka dílen“, 5. listopadu 2018, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště

Úvodní společné setkání realizačního týmu MAP II a škol se zájmem o plánovanou aktivitu „Polytechnické vzdělávání – výuka dílen“ v rámci Implementace MAP s lektorem plánované aktivity a RNDr. Kučerou, zástupcem ředitele Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště  za účelem seznámení s postupem konkrétní aplikace aktivity ve školách, které mají o výuku dílen zájem, s představením podoby zpracovaných metodických materiálů při zpracování výrobků ze dřeva, kovů a plastů vč. nastavení vzájemné spolupráce se Střední školou průmyslovou, hotelovou a zdravotnickou Uherské Hradiště.

Setkání se uskuteční v pondělí 5. listopadu 2018, od 14:00 hodin do 16:00 hodin v zasedací místnosti Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště.

 

Zhodnocení uskutečněného úvodního setkání, které se konalo dne 5. listopadu 2018 v Uherském Hradišti

Na úvod proběhlo stručné představení projektu MAP II a jeho plánovaných aktivit vč. seznámení s uskutečněnými či plánovanými kroky vedoucími k zahájení aplikace výuky dílen na školách. Výuka dílen na školách bude zahájena od února 2019 do června 2021.

Školy si budou moci prostřednictvím poptávkového formuláře zarezervovat výuku dílen na své škole s tím, že v připravovaném rezervačním kalendáři bude viditelná obsazenost výuky dílen v daný den i hodinu. Poptávkový formulář s rezervačním kalendářem bude k dispozici na webových stránkách projektu MAP II začátkem prosince 2018.

V nejbližší době bude probíhat grafické zpracování metodických materiálů, které budou k dispozici zapojeným školám v zalogované části webových stránek projektu MAP II.

V závěru setkání se uskutečnila vzájemná diskuse všech přítomných za účelem sdílení informací a zkušeností vč. problémů, se kterými se potýkají ohledně vybavenosti dílen, hodinové dotace výuky dílen atd.. Ze strany realizačního týmu projektu MAP II je plánováno prověření skutečné a požadované vybavenosti dílen na školách.

 

 


Prověření stavu vybavenosti dílen na ZŠ, které mají zájem o Polytechnické vzdělávání – výuku dílen

V návaznosti na společné setkání škol se zájmem o „Polytechnické vzdělávání – výuka dílen“ v rámci Implementace MAP, Mgr. Válka, lektora aktivity, a zástupcům SŠPHZ UH, které se uskutečnilo dne 5. listopadu 2018 v Uherském Hradišti, je připravena anketa k prověření stávajícího a požadovaného stavu vybavenosti jejich dílen. V návaznosti na výsledky vyhodnocení této ankety budou realizovány další kroky.

 

 

Anketní formulář
  • Nejzazší termín pro odeslání odpovědí je do: 30. listopadu 2018

 

Výsledky ankety

Ve dnech 22. až 30. listopadu 2018 měli představitelé úplných ZŠ zapojených do aktivity „Polytechnické vzdělávání – výuka dílen“ plánované v rámci Implementace MAP pod vedením lektora Mgr. Válka, možnost vyjádřit své požadavky na vybavení dílen  chybějícími pracovními pomůckami a nástroji, a to prostřednictvím připravené ankety.

Ankety se zúčastnilo celkem 6 škol (tj. 60% z celkového počtu oslovených), z nichž 66,7% respondentů šetření uvedlo, že stávající stav vybavenosti dílen není dostačující. Součástí ankety byla také evidence problémů, se kterými se školy při výuce dílen potýkají.

Výsledky ankety budou předloženy Pracovní skupině pro Financování k projednání s cílem realizace dalších kroků.

 


Společné setkání k plánované aktivitě „Polytechnické vzdělávání – výuka dílen“, 9. října 2019, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště

Dne 9. října 2019 se od 14:00 hodin v prostorách Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště uskuteční společné setkání škol zapojených do aktivity „Polytechnické vzdělávání – výuka dílen“ s Mgr. Válkem, lektorem polytechnického vzdělávání.

Cílem setkání je projednání dosavadní aplikace aktivity na školách, seznámení s aktuálními informacemi v oblasti materiálového a metodického zajištění výuky dílen s využitím rezervace výuky dílen prostřednictvím rezervačního formuláře vč. vzájemné diskuse a výměny zkušeností.