Aktivity Implementace MAP

Implementace aktivit MAP pro realizaci opatření č. 1 Předškolní vzdělávání a péče

Zrealizované aktivity:

 

 


Implementace aktivit MAP pro realizaci opaření č. 2 Čtenářská a matematická gramotnost

Zrealizované aktivity:

 

 


Implementace aktivit MAP pro realizaci opaření č. 3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Zrealizované aktivity:

 


Implementace aktivit MAP pro realizaci polytechnického vzdělávání

Zrealizované aktivity:

 


Implementace aktivit MAP na podporu tvořivost, iniciativy a tvořivosti

Zrealizované aktivity: