Manuál ke kvalifikačním předpokladům v šablonách OP JAK

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce dotace z výzev 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I a 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I, že v dokumentech výzvy byla zveřejněna aktualizace Manuálu ke kvalifikačním předpokladům k personálním šablonám.

Aktualizace byla provedena v souvislosti  s doporučením MPSV k posuzování kvalifikačních předpokladů sociálního pedagoga, kdy je možné uznat i kvalifikaci, pokud daný program/obor studia byl zakončen státní zkouškou zaměřenou na obory z § 110 odst. 4, písm. b, zákona o sociálních službách, tj. na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku.

Tento Manuál byl zveřejněn v dokumentech výzvy 02_22_002 ZDE a výzvy 02_22_003 ZDE.

Zasedání Řídícího výboru

Dne 08.11.2023 zasedal Řídícího výboru projektu Místní akční plán III, v prostorách Sokolovny Staré Město. 
V průběhu konání bylo shrnuto dosavadní fungování MAP III, výbor byl obeznámen s vymezením území RSK pro nové období MAP IV, s konceptem nastavení pracovních skupin v novém období a dalším fungováním. Také byla schválena Evaluační zpráva, která byla členům zaslána v předstihu spolu s pozvánkou.

Společné setkání Pracovních skupin MAP III

Dne 31.10.2023 proběhlo v prostorách ZŠ Sportovní, Uherské Hradiště společné pracovní setkání všech členů pracovních skupin projektu MAP III ORP Uherské Hradiště.

Vzhledem k velké nemocnosti jsme se bohužel nesešli všichni, ale i tak setkání proběhlo v přátelském duchu, nechyběla intenzivní debata nad budoucností pracovních skupina a jejich náplní, aktivitami a dalším. Také nás svojí návštěvou poctila zástupkyně NPI – IPs Kurikulum Mgr. Marcela Chvátalová, která všem přítomným přiblížila spolupráci v novém období MAP IV.

Jsme rádi, že se budeme i nadále setkávat, těšíme se na nové tváře a spolupráci v MAP IV!

Pozvánka na zasedání Řídícího výboru

Vážení členové Řídícího výboru,
dovolujeme si Vás tímto pozvat na Zasedání Řídícího výboru projektu Místní akční plán III, které se uskuteční dne 08.11.2023 od 14:00 hod. v prostorách Sokolovny Staré Město.
 
Bližší informace naleznete v pozvánce, která Vám spolu s podklady byla zaslána do emailu. Mimo jiné bude předmětem jednání i schválení i Evaluační zprávy.
 
Vaši účast, prosím, potvrďte nejpozději do 01.11.2023 na e-mailovou adresu info.mapuh@gmail.com .
Děkujeme a těšíme se na hojnou účast.
Realizační tým projektu MAP III

Setkání všech PRACOVNÍCH SKUPIN projektu MAPIII ORP Uherské Hradiště

Vážené členky, Vážení členové pracovních skupin,

tímto si Vás dovoluji pozvat na poslední společné setkání VŠECH PRACOVNÍCH SKUPIN projektu MAPIII ORP Uherské Hradiště, které se uskuteční 31.10.2023 v Základní škole, Sportovní 777, Uherské Hradiště od 15:00 hod.
Vedoucí pracovních skupin bych tímto zároveň chtěla požádat, aby si na toto setkání připravili své záměry, postřehy, zkušenosti, vize do budoucna, zejména však jaké výzvy ve své oblasti a v rámci skupiny, kterou zastupují, vidí.
 
Těšíme se na setkání s Vámi!
Realizační tým projektu MAPIII

Setkání MAP s KAP v Kroměříži

V termínu 14.09 – 15.09.2023 jsme se zúčastnili setkání pracovní skupiny Pro systémovou implementaci priorit vzdělávací politiky v kraji v Kroměříži, kde jsme měli možnost nahlédnout pod pokličku vzdělávacím programům Metodického centra zahradní kultury – Květná zahrada, setkat se se zástupci IPs Kuricullum, byla nám představena pracovní verze „Vize kariérového poradenství ve Zlínském Kraji“ a v neposlední řadě i spolupráce v projektech IDZ a MAP IV.