Společné setkání Pracovních skupin MAP III

Dne 31.10.2023 proběhlo v prostorách ZŠ Sportovní, Uherské Hradiště společné pracovní setkání všech členů pracovních skupin projektu MAP III ORP Uherské Hradiště.

Vzhledem k velké nemocnosti jsme se bohužel nesešli všichni, ale i tak setkání proběhlo v přátelském duchu, nechyběla intenzivní debata nad budoucností pracovních skupina a jejich náplní, aktivitami a dalším. Také nás svojí návštěvou poctila zástupkyně NPI – IPs Kurikulum Mgr. Marcela Chvátalová, která všem přítomným přiblížila spolupráci v novém období MAP IV.

Jsme rádi, že se budeme i nadále setkávat, těšíme se na nové tváře a spolupráci v MAP IV!

Setkání všech PRACOVNÍCH SKUPIN projektu MAPIII ORP Uherské Hradiště

Vážené členky, Vážení členové pracovních skupin,

tímto si Vás dovoluji pozvat na poslední společné setkání VŠECH PRACOVNÍCH SKUPIN projektu MAPIII ORP Uherské Hradiště, které se uskuteční 31.10.2023 v Základní škole, Sportovní 777, Uherské Hradiště od 15:00 hod.
Vedoucí pracovních skupin bych tímto zároveň chtěla požádat, aby si na toto setkání připravili své záměry, postřehy, zkušenosti, vize do budoucna, zejména však jaké výzvy ve své oblasti a v rámci skupiny, kterou zastupují, vidí.
 
Těšíme se na setkání s Vámi!
Realizační tým projektu MAPIII

Online diskuzní setkání pro ředitelky MŠ: Vícejazyčné děti

Dne 30. 11. 2022 od 15:00 do 17:00 se uskuteční online diskusní setkání ke sdílení praxe – Od adaptace k úspěšnému zapojení dětí s OMJ do činností MŠ.
? Pro koho je setkání určeno? Pro vedoucí pracovníky mateřských škol po celé ČR a pedagogické pracovníky, kteří mají na starost začleňování dětí s OMJ. ? Co si ze setkání můžete odnést? Předáme vám tipy, jak si vytvořit dobrý adaptační plán v souladu s RVP PV. Představíme vám evaluační nástroje pro vyhodnocení adaptace a zapojení dětí s OMJ do aktivit ve třídě. Nabídneme vám jazykovou diagnostiku, která může sloužit jako podklad při tvorbě PLPP či IVP.

? REGISTRACE: http://bit.ly/3Agcj3o
? Kdy: 30. 11. 2022, 15:00-17:00
⌚ Kde: on-line, platforma ZOOM
? Cena: ZDARMA

Více informací naleznete ZDE.

Nové termíny akreditovaných webinářů pro pedagogy s Mgr. Jiřinou Bednářovou

Kurz je určen pro pedagogy (pedagogové mateřských škol, nižších ročníků I. stupně ZŠ, speciální pedagogové, ostatní pedagogičtí pracovníci).

Diagnostika a rozvoj schopností dítěte předškolního věku

Termíny a místa konání:

·  7.-8. prosince 2022PŘIHLÁSIT

·  9.-10. ledna 2023PŘIHLÁSIT

Co by měl učitel mateřské školy vědět o riziku školního neúspěchu v oblasti čtení, psaní, počítání, včetně specifických poruch učení

Termíny a místa konání:

·  29. listopadu 2022 PŘIHLÁSIT

Rozvoj řeči, fonologického uvědomování (Čtenářská pregramotnost)

Termín a místo konání:

·  2. listopadu 2022, ON-LINE – PŘIHLÁSIT

Školní zralost a zápis do školy

Termín a místo konání:

·  3. ledna 2023, ON-LINE – PŘIHLÁSIT 

Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku

Termín a místo konání:

·  10. listopadu 2022, ON-LINE – PŘIHLÁSIT

Veškeré podrobnosti ke kurzům a k anotacím naleznete souhrnně ZDE.

Upozorňujeme, že místa bývají rychle zaplněná, a proto vám nemůžeme garantovat dostatek volných míst.