Vítejte na stránkách MAP ORP UH IV

Cílem výzvy Akční plánování v území – MAP IV je podpora společného plánování a spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v daném místě, která umožní společné řešení místně specifických problémů a potřeb také se zřetelem ke snižování sociálního vyloučení ve vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami. Současně bude podpořena i implementace konkrétních intervencí MAP, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách. Plánování i implementace společných nebo sdílených aktivit v území bude přispívat k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje, navázaného na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR, a k implementaci Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+ (KPSV 2021+).

Projekt MAP IV je spolufinancovaný z prostředků EU, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu.  

                                                                       

Líska, z.s.

Připravili jsme pro vás dubnovou rozesílku s číslem 7/2024.Rubriky s novým textem jsou označeny symbolem . Rozesílka přináší pozvánky na dubnové osvětové a vzdělávací akce a programy, zejména k oslavám DNE ZEMĚ 2024 a kampani PTÁCI – žijí tady s námi, upozornění na...

Líska, z.s.

Připravili jsme pro vás březnovou rozesílku s číslem 6/2024. Popeleční středou (14. února) začalo čtyřicetidenní období půstu, které končí na Velikonoce na Velký pátek, respektive na Bílou sobotu (30. března). Rubriky s novým textem jsou označeny symbolem . V...

Manuál ke kvalifikačním předpokladům v šablonách OP JAK

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce dotace z výzev 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I a 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I, že v dokumentech výzvy byla zveřejněna aktualizace Manuálu ke kvalifikačním předpokladům k personálním šablonám. Aktualizace byla provedena...

Pozvánka – AI DĚTEM – workshop

Chceme Vás pozvat na workshop AI v kariérovém poradenství, který se koná 8. března 2024 a 4. 4. 2024 (termíny na výběr) v online formě. Workshop pořádá nezisková iniciativa AI dětem, zaměří se na vliv umělé inteligence (AI) na trh práce a kariérové poradenství....

Implementace MAP (dále jen „IMAP“) je jednou z klíčových aktivit projektu MAP IV, jejímž cílem je podpora spolupráce (škol, školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných NNO) při realizaci zastřešujících aktivit naplánovaných v místním akčním plánu.

Realizace aktivit bude probíhat v souladu s výzvou Místní akční plán rozvoje vzdělávání od prosince 2023 do konce roku 2025, tj. do konce realizace projektu.

Pracovní skupina

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

Pracovní skupina

MATEMATICKÁ GRAMOTNOST

Pracovní skupina

PRO FINANCOVÁNÍ

Pracovní skupina

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Pracovní skupina

DIDAKTICKÉ FORMY

Pracovní skupina

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI