Vítejte na stránkách MAP ORP UH III

Cílem projektu MAP ORP UH III (dále jen „projekt MAP III“) je podpora společného plánování a sdílení aktivit v území ORP Uherské Hradiště, které vedou ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně neformálního vzdělávání. Aktivity budou zejména zaměřeny na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. 

Projekt MAP III je spolufinancovaný z prostředků EU, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (programové období 2021 – 2023), a státního rozpočtu.                                                                          

Líska, z.s.

Připravili jsme pro vás dubnovou rozesílku s číslem 7/2024.Rubriky s novým textem jsou označeny symbolem . Rozesílka přináší pozvánky na dubnové osvětové a vzdělávací akce a programy, zejména k oslavám DNE ZEMĚ 2024 a kampani PTÁCI – žijí tady s námi, upozornění na...

Líska, z.s.

Připravili jsme pro vás březnovou rozesílku s číslem 6/2024. Popeleční středou (14. února) začalo čtyřicetidenní období půstu, které končí na Velikonoce na Velký pátek, respektive na Bílou sobotu (30. března). Rubriky s novým textem jsou označeny symbolem . V...

Manuál ke kvalifikačním předpokladům v šablonách OP JAK

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce dotace z výzev 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I a 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I, že v dokumentech výzvy byla zveřejněna aktualizace Manuálu ke kvalifikačním předpokladům k personálním šablonám. Aktualizace byla provedena...

Pozvánka – AI DĚTEM – workshop

Chceme Vás pozvat na workshop AI v kariérovém poradenství, který se koná 8. března 2024 a 4. 4. 2024 (termíny na výběr) v online formě. Workshop pořádá nezisková iniciativa AI dětem, zaměří se na vliv umělé inteligence (AI) na trh práce a kariérové poradenství....

Implementace MAP (dále jen „IMAP“) je jednou z klíčových aktivit projektu MAP II, jejímž cílem je podpora spolupráce (škol, školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných NNO) při realizaci zastřešujících aktivit naplánovaných v místním akčním plánu.

Realizace aktivit bude probíhat v souladu s výzvou Místní akční plán rozvoje vzdělávání od září 2018 do konce listopadu 2021, tj. do konce realizace projektu.

Pracovní skupina

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

Pracovní skupina

MATEMATICKÁ GRAMOTNOST

Pracovní skupina

PRO FINANCOVÁNÍ

Pracovní skupina

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Pracovní skupina

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI