Jedná se o vytvoření názorných pomůcek pro výuku matematiky na ZŠ za účelem usnadnění žákům pochopení učiva s cílem zvýšení podpory matematické gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka.

Cílem anketního šetření je prověření stávajícího zájmu ZŠ zapojených do projektu MAP II o polepy s matematickou tématikou (podlahové polepy, polepy přední strany schodů a polepy na zdi) vč. konkretizace požadavků ze strany jednotlivých škol.

  • Nejzazší termín pro odeslání odpovědí je do: 13. května 2019.

Tato aktivita je realizována ve spolupráci s Pracovní skupinou Matematická gramotnost v  rámci Implementace MAP.