Pozvánka na Seminář pro realizaci volnočasových aktivit podporujících matematickou gramotnost

Pro všechny pedagogické pracovníky je připraven na červen 2020 Seminář pro realizaci volnočasových aktivit podporujících matematickou gramotnost, který se uskuteční v rámci realizace projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.

 

  • Cílová skupina: stávající i potencionální vedoucí volnočasových aktivit na druhém stupni ZŠ nebo u nematuritních oborů SŠ, ale také všem zájemcům z řad učitelů (nejen matematiky), vychovatelů, asistentů pedagoga a jiných pracovních pozic.
  • Náplň semináře: praktické seznámení s aktivitami vhodnými pro volnočasové aktivity podporující matematickou gramotnost pro druhý stupeň ZŠ a nematuritní obory SŠ. Seminář bude hlavně hravý. K dispozici budou různé stolní a společenské hry itablety. Hlavním lektorem bude lng. Michal Heczko.
  • Termíny seminářů: 5. – 6. června 2020 (pravděpodobně mimo Zlín), 15. – 16. června 2020 (Zlín)
  • Registrace na akci je nutná do 15. ledna 2020 on-line msc.utb.czlproiektv/ nebo na e-mailové adrese patikova@utb.cz. Počet účastníků je pro každý termín omezen na 30.

Pro pedagogické pracovníky ze Zlínského kraje je seminář zdarma.

Seminář je organizován v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, reg. č. CZ.02,3,68 l 0,0 l a.0 l 16_034/00 08497.

 


 

Seminář Jak zvládat krizové situace ve výuce s lektorem PhDr. Svobodou

Dne 22. ledna 2020 se od 13:45 hodin uskuteční seminář pod vedením PhDr. Jana Svobody na téma „Jak zvládat krizové situace ve výuce„.

Cílem semináře je seznámení s informacemi o možnostech reagování učitele na krizové situace s nabídkou technik, které nejsou časově náročné a prohlubují vztah mezi žáky, studenty a vyučujícím, tedy i vztah k vyučovanému předmětu. Seminář je primárně určen pro pedagogy matematiky ZŠ.

Aktivita je realizována v rámci naplňování klíčové aktivity č. 2 Rozvoj a aktualizace MAP ve spolupráci s Pracovní skupinou Matematická gramotnost.

 

 


 

Pokračování přípravy nadaných žáků 9. ročníků ZŠ na Matematickou olympiádu

Dne 15. ledna 2020 se v prostorách Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště uskuteční druhé přípravné setkání nadaných žáků 9. ročníků ZŠ na Matematickou olympiádu, kategorie Z9 pod vedením RNDr. Jany Buršové. Toto přípravné setkání navazuje na již uskutečněnou přípravu, která se konala dne 4. prosince 2019 a je určeno pro tytéž žáky.

 

Tato aktivita je realizována ve spolupráci s Pracovní skupinou Matematická gramotnost v rámci Implementace MAP na podporu matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka.

 

 


 

První část přípravy nadaných žáků 9. ročníků ZŠ na Matematickou olympiádu v rámci projektu MAP II

I v novém školním roce pokračují přípravná setkání pro žáky 9. tříd ZŠ na Matematickou olympiádu pod vedením zkušené lektorky RNDr. Buršové

První přípravné setkání se uskutečnilo 4. prosince 2019 tradičně v prostorách Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště a bylo zaměřeno na přípravu žáků 9. ročníku ZŠ se zaměřením na řešení zadání z dřívějších ročníků Matematické olympiády, kategorie Z9, zejména na řešení geometrických úloh.

Mezi zapojenými školami byla ZŠ Staré Město, Komenského 1720, ZŠ Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, ZŠ, Uherské Hradiště, Sportovní 777, ZŠ a MŠ, Uherské Hradiště, Větrná 1063, ZŠ Velehrad, Salašská 300, ZŠ a MŠ Tupesy a ZŠ Babice.

Další navazující setkání se bude konat dne 15. ledna 2020 a na jaře 2020 jsou připraveny setkání na matematickou olympiádu pro žáky 8. ročníků ZŠ. Bližší informace budou k dispozici na webových stránkách projektu MAP II na adrese www.mapuh.cz.

Tato aktivita je realizována ve spolupráci s Pracovní skupinou Matematická gramotnost v rámci Implementace MAP na podporu matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka.

Fotogalerie 4. prosince 2019

 

Školení Výchova k podnikavosti na MŠ a ZŠ

Dne 27. listopadu 2019 se v Baťově vile ve Zlíně účastnili pedagogové MŠ a ZŠ akreditovaného školení Výchova k podnikavosti na MŠ a ZŠ k výukovým programům/kurzům JA Czech. Cílem školení bylo seznámení se s výukovými programy/kurzy na podporu finanční gramotnosti (JA Moje první peníze, JA Abeceda podnikání, JA profesní orientace) mezinárodní neziskové organizace Junior Achievement, o.p.s. včetně ukázky práce s výukovými materiály.

Přínosem účasti na tomto semináři bylo pro cílovou skupinu získání nových znalostí a dovedností v oblasti tvořivé práce s dětmi či žáky, nových způsobů výuky metodami „učení formou činností“, příležitosti k šanci obohatit výuku a aktivizovat žáky či studenty pomocí praktických programů a celostátních soutěží.

Školení bylo realizováno v rámci naplňování klíčové aktivity 4 Implementace MAP, tudíž pro všechny přihlášené zájemce bylo školení zdarma.