Informace realizačního týmu projektu MAP II

Vzhledem ke stávajícím opatřením, která vláda ČR vydala v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu, jsme nuceni do 30. 6. 2020 pozastavit veškeré plánované aktivity připravované v rámci realizace klíčových aktivit projektu Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II.

V tuto chvíli nedokážeme odhadnout, jak dlouhou dobu budou nařízená opatření trvat a v jakém rozsahu, proto bylo rozhodnuto, že se některé akce zruší nebo přesunou na nově stanovené termíny, o kterých Vás budeme s dostatečným předstihem informovat.   

Doufáme, že tato karanténní doba brzy skončí a my budeme moci opět od září 2020 realizovat aktivity pro Vás a vaše děti a žáky.

Realizační tým projektu i přes všechna opatření pracuje, a tudíž je Vám v případě potřeby k dispozici.

Děkujeme za pochopení, těšíme se na brzké shledání. Přejeme klidné dny a pevné zdraví.

 


 

Mimořádné opatření

Vzhledem k vývoji epidemie rozhodla Bezpečnostní rada státu o mimořádném opatření s účinností od středy 11. 3. 2020, kterým se ruší výuka základních a středních škol, a to po dobu neurčitou (Mimořádné opatření, celé znění). Proto jsme nuceni reagovat na tuto skutečnost a zrušit veškeré aktivity plánované v rámci projektu Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008649. Z toho důvodu nejbližší plánované aktivity neproběhnou v původně plánovaných termínech.

Možný dopad koronaviru na projekty OP VVV – více zde.

Děkujeme za pochopení, realizační tým projektu MAP II.

 

 

 

 


 

Polepy s matematickou tématikou

Polepy s matematickou tématikou představují názorné pomůcky pro výuku matematiky na ZŠ, které usnadní žákům pochopit učivo. Ve spolupráci s Pracovní skupinou Matematická gramotnost bylo zadáno zpracování grafického návrhu polepů s matematickou tématikou, a to celá čísla, malá násobilka, úhly, převody jednotek, vzorce obsah a obvod rovinných útvarů, vzorce povrch a objem těles.

Grafický návrh v digitální podobě je k dispozici na vyžádání. V případě zájmu nás můžete kontaktovat na adrese – info.mapuh@gmail.com.

 

 

 


 

Příprava žáků 8. ročníků ZŠ na Matematickou olympiádu

Pro žáky 8. ročníků ZŠ jsou připravena v novém školním roce přípravná setkání se zaměřením na řešení úloh na Matematickou olympiádu, kategorie Z8, pod vedením zkušené lektorky RNDr. Jany Buršové.

První setkání se uskuteční ve středu 18. března 2020 a další navazující setkání pro tytéž žáky se bude konat ve středu 1. dubna 2020 v prostorách Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti.

 

Tato akce je realizována ve spolupráci s Pracovní skupinou Matematická gramotnost v rámci naplňování klíčové aktivity 4. Implementace MAP. Akce je pro registrované zájemce ZDARMA.

 


 

Seminář s PhDr. Janem Svobodou Jak zvládat krizové situace ve výuce

Ve středu 22. ledna 2020 se v učebně přírodopisu Základní školy Staré Město, Komenského 1720, konal seminář pod vedením PhDr. Jana Svobody, psychologa, psychoterapeuta a vysokoškolského učitele, na téma Jak zvládat krizové situace ve výuce.

Cílem semináře bylo informovat přítomné pedagogy o jejich možných reakcích na krizové situace ve výuce, a také jim nabídnout techniky, které prohlubují vztah mezi žákem a vyučujícím, tedy i vztah k vyučovanému předmětu. Masivním používáním multimediálních technologií se vytrácí z výuky podstatná “lidská” stránka, z pedagoga se stává „pouštěč” obrázků, neosobní moderátor. Smyslem technik je otevřít interakční pole mezi pedagogem a žákem bez soupeření, bez despektu, posílit vazbu tématy, která žáky skutečně zajímají. A to je v současnosti, kdy žák může získat informace mnohem snadněji a srozumitelněji než za pomoci jakéhosi moderátora, jenž si říká pedagog, velmi důležité.

Lektor PhDr. Jan Svoboda účastníky seznámil s nejnovějšími poznatky psychologie, celý seminář věnoval podstatným výchovným problémům projevujícím se v současné rodině, a hlavně ve školním prostředí. Seminář byl praktický, přítomní pedagogové se na lektora obrátili i s konkrétními problémy, se kterými se sami při výuce potýkají.

Seminář byl realizován v rámci naplňování klíčové aktivity 2 Rozvoj a aktualizace MAP ve spolupráci s Pracovní skupinou Matematická gramotnost.

Fotogalerie 22. ledna 2020