V LAVICI – vzdělávací portál pro pedagogy, žáky i jejich rodiče

Vzdělávací portál V LAVICI pro pedagogy, žáky i jejich rodiče vznikl v srpnu 2016 a nabízí multimediální vzdělávací prostředí, interaktivní výkladové hodiny a cvičení, učební pomůcky, online semináře a vzdělávání, poradenství, vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky s odlišným mateřským jazykem, jazykové kurzy, školní pobyty a výlety pro děti a zabezpečuje a provozuje speciálně-pedagogicko-logopedicko-psychologickou poradnu v Praze.

Více informací ZDE.

 


 

Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním a základním vzdělávání – Podpora práce učitelů

Klíčem k porozumění budoucímu světu jsou schopnosti učit se, být tvůrčí, otevřený, umět spolupracovat s ostatními či uvažovat v souvislostech. Abychom dětem na cestě za poznáním byli dobrými průvodci, musíme umět vzdělávání nahlížet z různých úhlů. Vodítkem takového přemýšlení jsou mimo jiné gramotnosti.

Krátká videa, metodické materiály a řadu dalších zajímavostí k podpoře čtenářské, matematické a digitální gramotnosti pro MŠ a ZŠ naleznete na webu https://gramotnosti.pro.

 


 

 

PF 2021

 

Za celý realizační tým projektu MAP ORP Uherské Hradiště II vám přejeme klidné prožití vánočních svátků a v novém roce jen to nejlepší, především pevné zdraví, hodně úspěchů, spokojenosti a radosti.

Děkujeme za dosavadní spolupráci a budeme se těšit v novém roce na její pokračování.