Dne 12. března 2020 se od 14:30 hodin v prostorách ZŠ Staré Město uskuteční neformální setkání vyučujících anglického jazyka na ZŠ, jehož cílem je navázání vzájemné spolupráce mezi školami, zhodnocení využití anglicky mluvících lektorů v hodinách anglického jazyka vč. vzájemné výměny zkušeností, informací i výukových materiálů, sdílení praxe a společné diskuse.

Tato akce je realizována v rámci naplňování klíčové aktivity 4. Implementace MAP. Akce je pro registrované zájemce ZDARMA.

Těšíme se na Vás.