Pro všechny pedagogické pracovníky je připraven na červen 2020 Seminář pro realizaci volnočasových aktivit podporujících matematickou gramotnost, který se uskuteční v rámci realizace projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.

 

  • Cílová skupina: stávající i potencionální vedoucí volnočasových aktivit na druhém stupni ZŠ nebo u nematuritních oborů SŠ, ale také všem zájemcům z řad učitelů (nejen matematiky), vychovatelů, asistentů pedagoga a jiných pracovních pozic.
  • Náplň semináře: praktické seznámení s aktivitami vhodnými pro volnočasové aktivity podporující matematickou gramotnost pro druhý stupeň ZŠ a nematuritní obory SŠ. Seminář bude hlavně hravý. K dispozici budou různé stolní a společenské hry itablety. Hlavním lektorem bude lng. Michal Heczko.
  • Termíny seminářů: 5. – 6. června 2020 (pravděpodobně mimo Zlín), 15. – 16. června 2020 (Zlín)
  • Registrace na akci je nutná do 15. ledna 2020 on-line msc.utb.czlproiektv/ nebo na e-mailové adrese patikova@utb.cz. Počet účastníků je pro každý termín omezen na 30.

Pro pedagogické pracovníky ze Zlínského kraje je seminář zdarma.

Seminář je organizován v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, reg. č. CZ.02,3,68 l 0,0 l a.0 l 16_034/00 08497.