Město Uherské Hradiště, partner projektu MAP II, připravuje i na rok 2019 pro ředitele škol a školských zařízení pracovní setkávání a vzdělávací semináře, jejichž realizace je plánována na 2. pololetí 2019. Semináře jsou realizovány v rámci naplňování klíčové aktivity č. 2 Rozvoj a aktualizace MAP s cílem získání aktuálních informací nezbytných pro zajištění správného chodu škol a školských zařízení jak v oblasti legislativy, metodik, tak v oblasti práce s dětmi, rodiči vč. vzájemné výměny a sdílení zkušeností.

12. září 2019 – Pracovní setkání ředitelů MŠ, ZŠ, DDM

  • místo konání: Klub kultury Uherské Hradiště
  • čas konání: 09:00 – 13:00 hodin
  • na setkání vystoupí zástupci České školní inspekce, metodici Krajského úřadu Zlínského kraje a Krajské pedagogicko-psychologické poradny, zástupci vedení Města Uherské Hradiště a Zlínského kraje a pracovníci Odboru kultury, školství a sportu Města Uherské Hradiště

 

30. září a 1. října 2019 – Pracovní seminář pro ředitele ZŠ

  • místo konání: Hotel Termal Mušov
  • program:
    1. den: Aktuální legislativní změny ve školství, reforma financování – lektor: Mgr. Pavel Zeman
    2. den: Vztahy a klimata ve škole a ve třídě, prevence, aktivní tvorba pozitivního a růstového klimatu – lektor: Mgr. Miloslav Hubatka
  • registrační formulář

 

3. října 2019 – Pracovní seminář pro zástupce ředitelů ZŠ a ředitele MŠ

 

6. listopadu 2019 – Pracovní seminář pro ředitelky a vedoucí učitelky MŠ

 

7. listopadu 2019 – Pracovní seminář pro ředitelky a vedoucí učitelky MŠ

Registrace na výše uvedené semináře je možná prostřednictvím on-line formulářů, a to v termínu nejpozději do 17. července 2019.