Ve dnech 19. března a 4. dubna 2019 se v prostorách Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště aktivně zúčastnili nadaní žáci 8. ročníků ZŠ přípravy na Matematickou olympiádu, kategorie Z8 pod vedením zkušené lektorky RNDr. Jany Buršové.

První část přípravného setkání byla zaměřena především na geometrické úlohy v náročnosti domácích a okresních kol matematických olympiád s opakováním a rozšiřováním znalostí geometrických pojmů vč. seznámení s algebraickými příklady v obtížnosti úloh matematických olympiád.

Při sestavování programu druhého přípravného setkání se vycházelo z požadavků a návrhů přítomných žáků uvedených v evaluačním dotazníku v rámci první přípravy; byly řešeny úlohy s čísly, úlohy s využitím lineárních rovnic a soustav rovnic a úlohy geometrické, vše na úrovni úloh prvních a druhých kol matematických olympiád.

Přínosem obou těchto přípravných setkání je zejména rozvoj potenciálu nadaných žáků v oblasti matematické gramotnosti.

Tato aktivita byla realizována ve spolupráci s Pracovní skupinou Matematická gramotnost v rámci Implementace MAP.

Fotogalerie 19. března 2019
Fotogalerie 4. dubna 2019