Další setkání Pracovní skupiny Předškolní vzdělávání se uskuteční dne 21. března 2019 v 10:00 hodin v Mateřské škole Uherské Hradiště, Svatováclavská 943.