Dne 19. června 2019 se v Komorním sále Reduty Uherské Hradiště uskutečnilo další, v pořadí již třetí, zasedání Řídícího výboru projektu MAP II.

Na úvod byli všichni přítomní členové Řídícího výboru seznámeni s dosavadním průběhem realizace projektu MAP II, se zrealizovanými i plánovanými aktivitami v rámci naplňování klíčových aktivit projektu MAP II.

Součástí programu zasedání Řídícího výboru bylo projednání a schválení zaktualizovaného Strategického rámce vč. Dohod o investicích, který představuje strategický dokument obsahující popis priorit a cílů s navrženými indikátory, jež budou v rámci území naplňovány. Dále bylo projednáno a schváleno aktualizované složení Pracovních skupin, aktualizovaná Analytická část MAP, zpracovaný Seznam plánovaných evaluací, jejich témat, cílů s časovým harmonogramem, vč. první průběžné sebehodnotící zprávy MAP II.

Další jednání Řídícího výboru se uskuteční dle potřeby, nejdříve však za 6 měsíců. O termínu a místě jednání budou členové Řídícího výboru informovaní v dostatečném předstihu.

Fotogalerie 19. června 2019