Připravili jsme pro vás březnovou, předjarní rozesílku s číslem 5/2024
Popeleční středou (14. února) začalo čtyřicetidenní období půstu, které končí na
Velikonoce na Velký pátek, respektive na Bílou sobotu (30. března).

Rubriky s novým textem jsou označeny symbolem.

V rozesílce najdete pozvánky na osvětové a vzdělávací akce a programy, upozornění na grantové výzvy, tipy na výukové materiály.
V části I, na stránkách 2–14, najdete AKTUÁLNÍ informace – zprávy z tisku, grantové výzvy, pozvánky na vzdělávací programy a akce, informace o kampaních.
V části II přinášíme náměty a inspiraci i tipy na pomůcky a publikace (str. 15–18).
Část III přináší stálý soubor informací a odkazů k důležitým tématům (od str. 19).

Archív rozesílek: www.liska-evvo.cz/rozesilka
VÝZNAMNÉ DNY V BŘEZNU: 3. 3. – Světový den divoké přírody, 18. 3. – Světový den recyklace, 20. 3. – První JARNÍ den, Světový den obnovy divočiny, Světový den žab, Světový den vrabců, 21. 3. – Mezinárodní den lesů, Světový den sázení, Světový den vody, 23. 3. – Světový meteorologický den, Celosvětová kampaň Hodina Země, 30. 3. – Den nulového odpadu,